Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Turiec » okres Turčianske Teplice » turistika » miesto

Miesto, okres Turčianske Teplice

Miesto v okres Turčianske Teplice

V okres Turčianske Teplice sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 1 z 17

Dvorec, Za Spratekom, Panská koliba, Obrázok, Na Hrby, Hrby, Za Hájom, Záhumnie, Zavaskovce, Štepnica, Ostredky, Repisko, Za krovím, Laclavá, Pod Brezinou, Šuhová nad Hlbokou cestou, Paraštiná, Vyše mlyna, Pri kostole, Trávniky, Závozy, Trhanová, Veľké, Pri Anglickej záhrade, Pred Pálečnou, Širiny, Záhrady na pažití, Niže dediny, Za Horvátkovci, Požehy, Krovisko, Šteklanovský kúsok, Rovná dolina, Lány ku kostolu, Noviny, Horné Trávniky, Farský les, Čepčínec, Pred trstím, Studenec, Za železnicou, Do Vadžera, Stĺpová, Hlboké, Pod Trstím, Vrica, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Záskalná, Suchá Vrica, Pod hrad, Vädžer, Končiar, Niže svätej Anny, Studenec, Dielnice, Fukovské a Šibeničný vrch, Biely Vŕštek, Nad Kňazovou Nivou, Malé Blatno, Švanterová a Bombový močiar

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 2 z 17

Povojník, Od maloviesskeho, Predný močiar, Prídel, Pod Hájom, Farské, Za Hájom, Hony do lazíšť, Hony do hôrky, Prostredný močiar, Ukladiská, Krátiny, Za cintorínom, Kostolné lazy, Hony do hradskej, Predné lazy, Medovar, Kolba, Rúbaniny, Vyše sklenárskej cesty, Dúbravy, Kalvária, Veľké Blatno, Do poľa, Zadné háje, Poluské lazy, Od pastierskej, Vyše dediny, Panské hrby, Hony do železnice, Pánske, Zadky, Vyše Ďura, Hony za železnicou, Hony do hradzkej, Nad Tokarov, Dlhé, Dvorisko, Dolné Kamence, Čiastok, Pod starým majerom, Bystré, Hlboké nad Lieštím, Šancelova zem, Kotlová zem, Hliniská, Pod Šibenice, Ohradisko, Hlboká cesta, Vtáčí vŕšok, Závora, Závodia, Za Dúbravami, Antoliarka, Zadné dedičné polia, Skalitá, Medzi smrečinami, Chmelinec, Turčianske jasle, Horné pole

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 3 z 17

Hepeš, Lúky, Beňovské, Svetlá hora, Kotelova zem, Lieskové pole, Jamy, Niže sklenárskej cesty, Horné lány, Stredné pole, Kamenné jasle, Lány, Gričové, Joklová zem, Pahorok, Čertova, Mokraď, Za Sokolom, Záblatie, Sokolský jarok, Kelašské, Tlstý vrch, Polianky, Borgy, Kédeš, Chrochotia dolina, Za Strážou, Pod Dielom, Za Búnovom, Búnov, V Žiaroch, Dubová, Nemecké, Šiance, Stráža, Brehy, Pod kobyliou hlavou, Loviská, Pažite, Starý háj, Rybník, Trasidlá, Pod Búnovom, Pod Starým hájikom, Kobylia hlava, Uhlište, Brován, Horné závozy, Dolné závozy, Smutné pole, Za Hepešom, Miliansko, Za dvorom, Lúčky, Pod Sokolom, Nad úbočím, Brveník, Kochanovo, Výšina, Pri Slatine

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 4 z 17

Topole za Dielom, Bodranská dolina, Košová, Borievčie, Dropová, Mladý háj, Slovákova dolina, Na Diele, Čiare, Pri gaštanoch, Nekelovské, Na vrchné lazy, Pod Strážou, Stienky, Rezníkove, Kliny, Niže Kríža, Za Baľou, Veľká Banská lúka, Malý Šturec, Za vrchom, Jama Leopold, Nový majer, Banská lúka, Kúty, Mestská lúka, Fašiangov lúka, Jama Matej, Za Dielom, Nivy za hradskou, Horná Volská lúka, Uhliarove lúky, Za meštiankou, Uhlisko, Jamy, Pod Kráľovou studňou, Peklo, Láger, Dlhé, Príboje, Zaberácka, Bystrica, Mestská lúka, Mrzká, Kráľova studňa, Zalámaná dolina, Jarné lúky, Široká, Dolná Volská lúka, Kliny na Hájiku, Zadná mokraď, Horná Lichnerová, Pod Tufnou, Medzi vodami, Hôrka, Pakandel, Kotlinka, Horné Háje, Predné glózy, Dolná Kolomajerská

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 5 z 17

Okrúhle, Monč, Borcová, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Zlatá studňa, Grešnerovo, Rúbanisko, Horná Kolomajerská, Veľké, Na hôrky, Krivé, Mokrá dolina, Pod Hájom, Prašnica, Kameňolom, Dolné lúky niže mostu, Vtáčnik, Zadné glózy, Nemecká dolina, Hlinisko, Doliny, Javor, Veľké v strednom poli, Tajchy, Na vode, Bodorovské háje, Ivančanské hájei, Sádok, Zimnô, Mutník, Bartošrígel, Kútiky pri Sihoti, Dlhé diely, Válovy, Dolná Prašnica, Farská, Turčekova, Nad Páleným hájom, Zimovisko, Výhon, Špicenberg, Lúky u cesty, Štubniansky les, Majvinkel, Štubniansky les, Malá slama, U Jablone, Bartoš, Šariancova, Kopanice vyše mostu za Hájom, Horné ležoviská, Horné Kováčovské, Za Hájom, Štros, Strnisko, Mlynica, Lopatiny, Na hŕbky, Poľana, Prielohy

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 6 z 17

Bôrová hora, Ražovisko, Za mlynom, Pod Páleným hájom, Jamy, Dedičné pole, U Studničky, Šindolová koliba, Nohavice, Košiare, Vysoký most, Za Chmelinec, Veberník, Vyše mošovskej cesty, Jamy, Veľký prielom, Homolka, Od Diviackeho, U Duba, Hájik, Zibolensko, Vinice, Hájičky, Za rybníkom, Farské, Na Prednom kruhu, Pred Mlynom, Nad Válovy, Do cesty, Kútiky pri Sihoťi, U drobného hája, Dolná Sihoť, Za Dielom, Pole od Budiša, Pánsky les, Široké Prielohy, Devätorník, Niže mošovskej cesty, Pod chotárom, Chreniská, Nivy vyše dediny, Hájska,Farská a Kapitulská, Sedielca, Konopiská, Bandovské, Zátišie, Konečná a Horniacka, Role od Dubovského, Dvoriská, Dlhé Nivy, Rígeľ, Chlievisko, Do Šiarov koncom, Horky a Mikelovce, Horné lúky a Vajaniská, Kotiasov, Do hlbovej vody, Jelšia, Seče, Turiec

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 7 z 17

Konca Zahumnia, Do Ústia, Doliny, Pavlova, Na horne luky, Dlhe, Od Dubovského chotára, Niva, Horne Brody, Kútiky, Veľké lúky, Poľana, Kapusté záhrady, Zahumnie, Podhlavacom, Čertová, Dolu vodou, Chrastky, Ostre, Horná Sihoť, Urbarska hora, Na horné lúky, Do Laclavského chodníka, Horný a Dolný rybník, Pod horou, Vidosovce, Panske hory, Kunovská hora, Pekná, Braný diel, Kostolec, Pri trati, Pražená, Jablonky, Šiare, Hrby koncom na lúkach, Za Brezinou, Pod lúky, Kúpelice, Pod Kostolcom, Breziny, Rakytov, Hliny, Dolné pasienky, Miestný hon, Dolina, Vysoký vrch, Kopanice, Do Ivančanského chotára, Závrat, Horná Rosová, Dlhé do prostrednej cesty, Balážové a Kopanice, Zákluky, Níkespiak, Malé Žiare, Kiar, Za hrbom, Malé Krahulčie, Rovná

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 8 z 17

Výška, Pod Trstencom, Repeš, Jarky, Údol, Pod Vtáčnikom, Veľká Káčerová, Dbal, Kúty, Dolné pole, Rakytovec, Buková, Pred Horou, Pod dvorom, Stará Flochová, Mošovská, Medziház, Bukovina, Pod Gerinom, Sončovské, Tále, Bonešpak, Za Vtáčnikom, Gerín, Na veľkej, Bukový háj, Rybníčky a Hate, Meneľova dolina, Pod Nivou, Čečeková, Prostredné pašienky, Za vrbicou, Dlhá lúka, Ilavovo, Za orech, Breziny, Medze, Pavlov, Zámlynie, Za Kevickou vodou, Tisová, Grajzlova, Brezina, Vtáčnik, Zimozeleň, Za Vedžeerom, Dielec, Žigova, Predné Huby, Horné Nivy, Šariny, Kotre dvormi, Pod hrbmi, Košúty, Kozinec, Kamenná, Hony, Hopkatoln, Mokrý Jasienok, Kratiny

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 9 z 17

Kliny, Kolin, Hájiky, Zeme od Rakytín, Niže hradskej, Hukuštiak, Farská, Hliny a hrtany, Dvorisk, Roveň, Pod baňou, Kapustné záhrady, Jánošíkova skala, Lanagrepeľ, Trávniky, Vinohrádok, Za kostolom, Za hájom, Damova, Krahulčia skala, Za jarkom, Šiance, Smrekove, Súš, Dielnice, Flochova lúka, Hadvigská medza, Za Jarkom, Zadné Huby, Medzi cestami, Pod cintorínom, Mokré sídla, Prostredné, Ďuriašová, Na dlhej nive, Vachotovice a zeme, Krpelné, Za vodou, Stenclov les, Horná Flochová, Kotišov laz, Sadiská, Murovaná skala, Ondrášová, Kudelovské, Orsačka, Poddubie, Dolné Nivy, Roveň, Konco na chodník, Pod krizom, Pod Borinou, Na Vandračke, Jarky, Za mostíkom, Svinský bok, Bohušová, Kolichlby, Proti hrádzi, Rovne

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 10 z 17

Za konopiskami, Lán, Do hradskej, Krátiny koncom cez vodu, Za Gerinom, Čierne zeme, Čierny grúň, Ploskô Jedlia, Zadné Huby, Krahulčie, Horná hranica, Stredná Rosová, Pastviská, Široké, Priepastná, Brezový háj, U tierca, Vedžer, Pažite, Sihote, Za sypárňou, Kratiny, Záhrady, Vrch Stráž, Kamenná hôrka, Sokolia dolina, Medzi cestami, Zadné pole, Valentov, J nošíkova skala, Niže priehonu, Dolná Rumžiarka, Pacanovo, Hore plotia, Okruhlá, Sedliská, Pod Dubím, Pod Krieslom, Lány, Krivý Závoz, Úhrabie, Bočina, Trsné, Zemské, Pandravice, Pánska hora, Žarnovická dolina, Prostredný Rakytov, Pod hájom, Pred Zlodejskú, Bazalovské, Hôrky, Veterná, Hamrové uhlisko, Hrbiská, Ústina, Nad studničkami, Hagarová, Huňovské lúky, Zákutia

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 11 z 17

Niže Patočiny, Marková, Za cintorínom, Blata, Drexlová, Jelšovec, Slimačie, Kalište, Tri studne, Zadná Bôrová, Za Javorie, Pred mlyn, Kamenný kopec, Krížková, Dráporitá, Hárková, Pri Hôrke, Rodbis, Pálečná, Dvorište, Veľká Skalná, Sádok, Panská hora, Medzi vodami, Predné Huby, Stráž, Za Turcom, Uhliská, Pod hájom, Okrúhla, Hore Vrbinami, Hradište, Diel, Polhuba, Žihľavná, Kríž, Vančova, Zadný Tisovec, Záblatia, Medzi kruhy a stredné hony, Davidova chrasť, Húsenice, Dlhé hony, Niva, Sitian, Adamová, Večeradná, Za Gerínom, Krátiny, Vlčie bralo, Mazan, Nad žliabkom, Vrch, Malková, Závratia, Sviniarky, Niže nivy, Zrazky, Borovice, Padalová

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 12 z 17

Niva, Lúky, Nad Hôrkou, Kováčov vŕšok, Záhumnia a záhrady, Pod hrtanom, Lopatiny, Pod Kňazovým vŕškom, Za Blatá, Rand, Tri Kreple, Fliačky, Bačiny, Zlodejská, Zástupy, Patočina, Venské lazy, Berákovo, Dlhé za železnicou až k Turcu, Horná Rumžiarka, Kopec, Dieliky, Kurací vŕšok, Dolná Flochová, Holúbacia, Venclava, Na Rudinách, Pod Záhorím, Na kolibu, Spuštiak, Hore chotárom, Pod Šuhovou, Staré háje, Dolu Černákovom, Na Bukovinách, Na kline, Brištia, Pliešky, Suchý Jasienok, Biela voda, Žľabiny, Studenec, Roveň, Tri studničky, Na šliame, Brezová, Ilé, Stredná hrada, Kopanice, Dlhé Nivy, Medzi kruhy, Žatkové, Pod Pálečnou, Hore hradskou, Dlhá dolina, Chmelinec, Olichové jamky, Hôrka, Hlboké, Pod Okruhlou

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 13 z 17

Pod pálenište, Na Černákovom, Dolu vodou, Maloveská, Tisovec, Rybníky, Fibik, Pod válovie lazy, Kobylia hora, Andášov kruh, Víle, Malý Žiar, Venské lazy, Záhumnia, Príboj, Lom, Východné, Rýgeľ, Koniec blata, Jasenová, Pod Strážou, Jabloňska, Bačiná, Predná niva, Jakubková, Baba, Pred Vlčanovou, Za pravý kruh a Sokol, Hore Hlbokou, Stráň, Kminová, Kavčie skaly, Pod Dub, Klinčeky, Drahé, Hlboké, Zadná čistina, Horné lúky, Pod Červené, Zadná niva, Kopanice, Rybník, Nad závoz, Skalná, Marková skala, Vyhĺbený jarček, Na horu koncom, Dlhá dolina, Predné krivé, Predné lúky, Smreky, Na Bukovci, Zlatá studnička, Skala mieru, Dierova, Od Laskára, Barborina jama, Lopatiny, Záhumnia, Javorie

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 14 z 17

Krúžiky, Sihoť a pasienky, Krátke, Na Brody, Pastierske pri Černákove, Rovienky, Rovná hora, Pravá úboč, Hučľava, Plešiny, Uhliarska cesta, Pri mostisku, Maďarská, Nové lúky, Poddubie, Borovská, Sedlo, Rusiacka úboč, Vyše priehonu, Za stanicou, Vraní kameň, Zadné Rovne, Melišovo, Smrtný les, Šuhajová, Na Vysoký, Nad Patočinou, Túf, Jelenia skala, Nad Bokmi, Za záhradami, Lenherová roľa, Záhrady, Veľké lúky, Stredná Ružová, Cez chodník, Pod Dlhým grúňom, Horné pivnice, Kopanice, Dirhabské sedlo, Široká dolina, Včelín, Na Kapustniskách, Hulačovo, Močariská, Balvaňovo, Vyhnátová, Košarisko, Vyše dediny, Solisko, Havranova, Vranie bralo, Lúčky, Pod Hruškou, Krnáčová, Úzky les, Na návrší, Konská, Čepčiansky les, Za poľom

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 15 z 17

Na Kúte, Od Paraskovej, Jánsky vrch, Turček, Rovne, Kiare, Rovná hora, Pod Bralovou skalou, Homolová, Záhumie, Kremerštajg, Široká, Stredný hrebeň, Salašisko, Halaksince, Korenie, Pastierske, Letisko, Pod Chiliskami, Senný vrch, Petrová, Svätojánska, Mydlová voda, Pri lazoch, Spálenisko, Horné Lopaty, Kuzmina, Pod steny, Dirhab, Piesky, Kukovské, Pri lavici, Nad besnú vodu, Smreky, Vlčanová, Skalka, Jegorovka, Vysoká, Kramská, Pred uhliskami, Dedinské, Žlebiny, Malá Kukovská, Vyše cesty, Mestská hora, Svätojánsky vrch, Halová, Mútnik, Lúčky, Zadná hora, Pri otočke, Úžavy, Predná čistina, Úkladiská, Do Kožovho jarku, Srnčie chodníky, Zadná Ružová, Pod Javorinami, Besná voda, Dolné diely do Chrastov

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 16 z 17

Lopatiny, Na Východnej, Rovne, Za Kostolec, Smrekovice, Nadávky, Les na rovine, Odríkova dolina, Hore chodníkom, Lubná, Nad Havranovým, nad Škvarkovým, Štrich, Pred Budišom, Mokrý Rakytov, Kameňolom, Do záhrad, Čierna dolina, Horná rúbaň, Jazvečia, Buntovské, Úzka rovná hora, Čepčianska, Nad vodu, Piešť, Čierne Blato, Kamenná, Káčer, Záturčie, Od Piešte, Štefanove lazy, Fakanová, Pri krmelci, Chladišovo, Na magači, Jančíkova skala, Salášek, Okrúhla dolina, Vidličky, Na kaluže, Strelnica, Nad Kráľovskú, Stará dolina, Tlstý Diel, Kamenný vŕštek, Vlčanová od Rybníkov, Medzi cestami, Konča Brodia, Ličkov les, Pri bukoch, Pod Hájom, Tajlungy, Závodie, Vysoký vrch, Pri dube, Háj, Pri Štefanskom kruhu, Hrubá noha, Prvá dolinka, Veľké

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 17 z 17

Pod Malinie, Zlodejská, Dlhé pole, Olichove jarky, Jedliny, Na Sviniaku, Nad Hlysnou studňou, Dvorisko, Húštinka, Niže kríža, Široká, Za Hájom, Hajnalova, Kamenie Priezory, Rimiare, Diel, Do Dielu, Predná, Trstnaté, Veľký Žiar, Požeháj, Mokrá dolina, Háj, Malá Skalná, Prostredná hora, Za Gazdíkom, Koncom na Lúky, Vysoká skala, Za hájom od Čepčína, Kapustová, Nízke pole, Dolné pivnice, Hlboká, Rúbane, Za dvorom, Na richtárskom, Malá senica, Palacko, Pri studničkách, Nad Pieskami

miesto inde

Mošovce (226x), Turček (101x), Turčianske Teplice (93x), Slovenské Pravno (91x), Dubové (85x), Abramová (85x), Sklené (79x), Horný Turček (78x), Rakša (58x), Jasenovo (57x), Horná Štubňa (53x), Rudno (49x), Veľký Čepčín (48x), Ivančiná (46x), Kaľamenová (42x), Budiš (42x), Bodorová (41x), Čremošné (41x), Čepčín (41x), Blažovce (38x), Ondrašová (37x), Brieštie (36x), Malý Čepčín (34x), Dolná Štubňa (33x), Polerieka (30x), Liešno (26x), Jazernica (26x), Háj (23x), Moškovec (21x), Turčiansky Michal (21x)
miesto v Mošovce
miesto v Turček
miesto v Turčianske Teplice

Podobné, okres Turčianske Teplice:

1347x turistika, 1151x miesto, 105x orientačný bod, 22x studňa, 17x poľovnícky posed, 16x turistické informácie, 14x prístrešok, altánok, 6x atrakcia, 4x strom, 4x chranený strom, 3x miesto na piknik, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Turčianske Teplice

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-turcianske-teplice.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.