Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Turiec » okres Turčianske Teplice » turistika » miesto

Miesto, okres Turčianske Teplice

Miesto v okres Turčianske Teplice

V okres Turčianske Teplice sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 1 z 17

Dvorec, Za Spratekom, Jama Leopold, Panská koliba, Jama Matej, Obrázok, Na Hrby, Hrby, Za Hájom, Záhumnie, Štepnica, Zavaskovce, Repisko, Ostredky, Laclavá, Paraštiná, Vyše mlyna, Trávniky, Za krovím, Trhanová, Závozy, Šuhová nad Hlbokou cestou, Pri kostole, Pod Brezinou, Širiny, Pri Anglickej záhrade, Pred Pálečnou, Veľké, Krovisko, Záhrady na pažití, Niže dediny, Požehy, Za Horvátkovci, Šteklanovský kúsok, Rovná dolina, Lány ku kostolu, Noviny, Horné Trávniky, Farský les, Čepčínec, Švanterová a Bombový močiar, Nad Kňazovou Nivou, Hlboké, Dielnice, Stĺpová, Niže svätej Anny, Za železnicou, Pod Trstím, Povojník, Pod hrad, Končiar, Do Vadžera, Vrica, Suchá Vrica, Studenec, Záskalná, Malé Blatno, Fukovské a Šibeničný vrch, Vädžer, Biely Vŕštek

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 2 z 17

Dolu hradskou od Slovianského chotára, Pred trstím, Studenec, Predné lazy, Krátiny, Nad Tokarov, Medovar, Za cintorínom, Zadky, Predný močiar, Dolné Kamence, Zadné háje, Hony do hôrky, Vyše dediny, Hony do lazíšť, Dúbravy, Kolba, Vyše sklenárskej cesty, Bystré, Od maloviesskeho, Panské hrby, Dlhé, Dvorisko, Poluské lazy, Čiastok, Pod starým majerom, Za Hájom, Prostredný močiar, Kostolné lazy, Od pastierskej, Vyše Ďura, Pod Hájom, Hony do hradskej, Hony za železnicou, Kalvária, Pánske, Do poľa, Hony do železnice, Hony do hradzkej, Prídel, Farské, Veľké Blatno, Hlboké nad Lieštím, Ukladiská, Rúbaniny, Čertova, Pod Šibenice, Vtáčí vŕšok, Medzi smrečinami, Závodia, Za Dúbravami, Niže sklenárskej cesty, Závora, Horné lány, Lúky, Svetlá hora, Horné pole, Stredné pole, Hliniská, Jamy

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 3 z 17

Turčianske jasle, Kamenné jasle, Zadné dedičné polia, Chmelinec, Antoliarka, Kotlová zem, Beňovské, Gričové, Pahorok, Kotelova zem, Ohradisko, Joklová zem, Hepeš, Skalitá, Šancelova zem, Lány, Hlboká cesta, Lieskové pole, Horné závozy, Borgy, Za Strážou, Topole za Dielom, Brveník, Za Sokolom, Polianky, Mokraď, Kédeš, Rybník, Pod kobyliou hlavou, Bodranská dolina, Uhlište, Starý háj, Za Hepešom, Za Búnovom, Stráža, Pri Slatine, Dolné závozy, Záblatie, Brehy, Za dvorom, Búnov, Smutné pole, Loviská, Brován, V Žiaroch, Pod Starým hájikom, Nad úbočím, Tlstý vrch, Kochanovo, Pod Búnovom, Výšina, Košová, Miliansko, Pažite, Sokolský jarok, Pod Sokolom, Dubová, Kelašské, Chrochotia dolina, Borievčie

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 4 z 17

Šiance, Trasidlá, Pod Dielom, Kobylia hlava, Nemecké, Lúčky, Rezníkove, Dropová, Na Diele, Čiare, Za Baľou, Nekelovské, Kliny, Mladý háj, Stienky, Pri gaštanoch, Niže Kríža, Slovákova dolina, Pod Strážou, Na vrchné lazy, Uhliarove lúky, Malý Šturec, Fašiangov lúka, Mestská lúka, Horná Volská lúka, Kúty, Za Dielom, Nový majer, Veľká Banská lúka, Za vrchom, Banská lúka, Nivy za hradskou, Za meštiankou, Príboje, Jarné lúky, Peklo, Bystrica, Dolná Volská lúka, Dlhé, Horná Lichnerová, Zadná mokraď, Mrzká, Mestská lúka, Zalámaná dolina, Jamy, Kliny na Hájiku, Kráľova studňa, Láger, Široká, Zaberácka, Pod Kráľovou studňou, Uhlisko, Pod Tufnou, Turčekova, Špicenberg, Pakandel, Strnisko, Kútiky pri Sihoti, Zimovisko, U Jablone

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 5 z 17

Hôrka, Doliny, Mlynica, Kameňolom, Dlhé diely, Štubniansky les, Za mlynom, Bartošrígel, Horná Kolomajerská, Zimnô, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Bartoš, Horné ležoviská, Krivé, Mutník, Monč, Javor, Zadné glózy, Prašnica, Medzi vodami, Kotlinka, Na hôrky, Majvinkel, Poľana, Štros, Kopanice vyše mostu za Hájom, Za Hájom, Veľké v strednom poli, Šariancova, Ražovisko, Malá slama, Lopatiny, Ivančanské hájei, Farská, Sádok, Rúbanisko, Prielohy, Mokrá dolina, Grešnerovo, Dolná Prašnica, Nemecká dolina, Štubniansky les, Horné Háje, Dolná Kolomajerská, Výhon, Predné glózy, Na vode, Bôrová hora, Tajchy, Bodorovské háje, Okrúhle, Válovy, Nad Páleným hájom, Na hŕbky, Pod Hájom, Vtáčnik, Dolné lúky niže mostu, Zlatá studňa, Veľké, Horné Kováčovské

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 6 z 17

Lúky u cesty, Hlinisko, Borcová, Nohavice, Za Chmelinec, Hájičky, Veľký prielom, Farské, U Duba, Jamy, Veberník, Vysoký most, Pod Páleným hájom, Zibolensko, U Studničky, Pred Mlynom, Šindolová koliba, Vyše mošovskej cesty, Hájik, Dedičné pole, Od Diviackeho, Vinice, Košiare, Jamy, Na Prednom kruhu, Homolka, Za rybníkom, Sedielca, Dlhé Nivy, Široké Prielohy, Rígeľ, Hájska,Farská a Kapitulská, Nivy vyše dediny, Dvoriská, Za Dielom, Bandovské, Pod chotárom, Konečná a Horniacka, Do cesty, U drobného hája, Dolná Sihoť, Kútiky pri Sihoťi, Konopiská, Pánsky les, Zátišie, Pole od Budiša, Role od Dubovského, Nad Válovy, Chreniská, Devätorník, Niže mošovskej cesty, Na horne luky, Ostre, Horný a Dolný rybník, Konca Zahumnia, Jelšia, Seče, Pod horou, Čertová, Niva

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 7 z 17

Dolu vodou, Do Laclavského chodníka, Na horné lúky, Horná Sihoť, Vidosovce, Horne Brody, Podhlavacom, Dlhe, Kotiasov, Veľké lúky, Panske hory, Urbarska hora, Kapusté záhrady, Do Šiarov koncom, Turiec, Od Dubovského chotára, Chlievisko, Kútiky, Poľana, Doliny, Chrastky, Horné lúky a Vajaniská, Horky a Mikelovce, Do Ústia, Zahumnie, Do hlbovej vody, Pavlova, Níkespiak, Za hájom, Bohušová, Malé Žiare, Brezový háj, Medzi cestami, Veľká Káčerová, Záhrady, Priepastná, Kotre dvormi, U tierca, Za sypárňou, Pod Trstencom, Brezina, Hliny, Do Ivančanského chotára, Rybníčky a Hate, Horná hranica, Farská, Za orech, Rakytovec, Mošovská, Pod krizom, Dielec, Košúty, Breziny, Grajzlova, Hrby koncom na lúkach, Predné Huby, Balážové a Kopanice, Sončovské, Na dlhej nive, Murovaná skala

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 8 z 17

Kamenná, Prostredné pašienky, Dlhá lúka, Pažite, Mokrý Jasienok, Dolina, Kozinec, Šariny, Pražená, Čierne zeme, Gerín, Súš, Vtáčnik, Zadné pole, Vedžer, Za kostolom, Rovná, Zadné Huby, Kamenná hôrka, Za mostíkom, Zadné Huby, Údol, Tále, Za jarkom, Bukovina, Breziny, Zimozeleň, Pavlov, Pod cintorínom, Závrat, Horná Flochová, Prostredné, Kostolec, Dolné Nivy, Roveň, Výška, Jánošíkova skala, Kolichlby, Hliny a hrtany, Stredná Rosová, Kiar, Zeme od Rakytín, Bonešpak, Krpelné, Horné Nivy, Mokré sídla, Kúpelice, Kapustné záhrady, Proti hrádzi, Pod dvorom, Ďuriašová, Lán, Pod Nivou, Ploskô Jedlia, Hony, Ondrášová, Krahulčie, Konco na chodník, Na veľkej, Pod Borinou

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 9 z 17

Zámlynie, Rakytov, Kopanice, Čierny grúň, Hadvigská medza, Za Kevickou vodou, Pri trati, Dlhé do prostrednej cesty, Dbal, Sokolia dolina, Jarky, Kunovská hora, Hopkatoln, Hukuštiak, Medziház, Kúty, Za Vtáčnikom, Pod hrbmi, Zákluky, Kratiny, Rovne, Repeš, Pod Gerinom, Pred Horou, Kolin, Smrekove, Za vrbicou, Pod Vtáčnikom, Trávniky, Miestný hon, Na Vandračke, Hájiky, Kudelovské, Kratiny, Za vodou, Za Gerinom, Krahulčia skala, Horná Rosová, Vrch Stráž, Sadiská, Sihote, Niže priehonu, Kotišov laz, Vysoký vrch, J nošíkova skala, Bukový háj, Pod Kostolcom, Valentov, Roveň, Damova, Poddubie, Medzi cestami, Stenclov les, Braný diel, Dolné pole, Za Jarkom, Za Brezinou, Orsačka, Niže hradskej, Flochova lúka

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 10 z 17

Dielnice, Dolné pasienky, Lanagrepeľ, Pastviská, Vachotovice a zeme, Pekná, Do hradskej, Dvorisk, Za Vedžeerom, Tisová, Buková, Vinohrádok, Jarky, Za hrbom, Pod lúky, Kliny, Široké, Krátiny koncom cez vodu, Medze, Šiare, Čečeková, Svinský bok, Žigova, Pod baňou, Za konopiskami, Jablonky, Stará Flochová, Šiance, Malé Krahulčie, Ilavovo, Meneľova dolina, Pod hájom, Dolná Flochová, Marková, Pacanovo, Pod Dubím, Barborina jama, Niže Patočiny, Rybník, Tri Kreple, Pod Kňazovým vŕškom, Za pravý kruh a Sokol, Na Rudinách, Pred Zlodejskú, Kopec, Dlhá dolina, Malý Žiar, Krížková, Kríž, Zlodejská, Hore plotia, Niže nivy, Na šliame, Dolná Rumžiarka, Pálečná, Dlhá dolina, Horné lúky, Za Blatá, Pod Okruhlou, Skalná

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 11 z 17

Hárková, Predné Huby, Okrúhla, Kavčie skaly, Prostredný Rakytov, Spuštiak, Olichové jamky, Patočina, Pred mlyn, Závratia, Lúky, Zadný Tisovec, Žihľavná, Jakubková, Krivý Závoz, Vrch, Adamová, Skala mieru, Hore Hlbokou, Okruhlá, Východné, Baba, Nad žliabkom, Hradište, Pod Pálečnou, Pliešky, Pod pálenište, Krátiny, Pod válovie lazy, Pri Hôrke, Sihoť a pasienky, Blata, Rybníky, Holúbacia, Dráporitá, Chmelinec, Vančova, Dvorište, Koniec blata, Pánska hora, Slimačie, Andášov kruh, Bačiná, Stráň, Lom, Roveň, Kopanice, Hôrky, Pod Šuhovou, Hlboké, Zástupy, Predné lúky, Sádok, Pastierske pri Černákove, Pod Záhorím, Diel, Nad studničkami, Polhuba, Jabloňska, Zrazky

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 12 z 17

Hore hradskou, Dlhé za železnicou až k Turcu, Pandravice, Dlhé hony, Niva, Drexlová, Žľabiny, Sitian, Hrbiská, Hlboké, Dlhé Nivy, Mazan, Klinčeky, Na kline, Jelšovec, Bazalovské, Kamenný kopec, Večeradná, Dieliky, Trsné, Malková, Zlatá studnička, Smreky, Bačiny, Zadná niva, Na kolibu, Sedliská, Za Javorie, Hamrové uhlisko, Davidova chrasť, Zemské, Na horu koncom, Predná niva, Pod Dub, Vyhĺbený jarček, Záhumnia, Nad závoz, Na Brody, Medzi kruhy, Vlčie bralo, Maloveská, Rýgeľ, Borovice, Suchý Jasienok, Príboj, Kurací vŕšok, Kopanice, Ústina, Staré háje, Zadná čistina, Sviniarky, Tri studne, Záblatia, Medzi vodami, Javorie, Venské lazy, Hore Vrbinami, Záhumnia a záhrady, Veterná, Na Bukovinách

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 13 z 17

Bočina, Pod hájom, Veľká Skalná, Pod Krieslom, Pod hrtanom, Pod Červené, Zadná Bôrová, Zákutia, Na Černákovom, Rand, Jasenová, Predné krivé, Hôrka, Brezová, Dolu Černákovom, Hagarová, Lopatiny, Lopatiny, Žatkové, Medzi kruhy a stredné hony, Biela voda, Za Turcom, Kminová, Pred Vlčanovou, Húsenice, Nad Hôrkou, Uhliská, Krátke, Kováčov vŕšok, Pod Strážou, Hore chotárom, Tisovec, Za Gerínom, Úhrabie, Fibik, Studenec, Tri studničky, Víle, Rodbis, Panská hora, Od Laskára, Stráž, Záhumnia, Ilé, Fliačky, Rovienky, Huňovské lúky, Marková skala, Za cintorínom, Berákovo, Stredná hrada, Brištia, Venské lazy, Niva, Venclava, Horná Rumžiarka, Drahé, Dolu vodou, Krúžiky, Dierova

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 14 z 17

Padalová, Žarnovická dolina, Kobylia hora, Na Bukovci, Lány, Kalište, Za Gazdíkom, Chladišovo, Na Vysoký, Salášek, Rusiacka úboč, Zadná hora, Prvá dolinka, Vraní kameň, Močariská, Jančíkova skala, Mokrý Rakytov, Borovská, Smrtný les, Vyhnátová, Za záhradami, Solisko, Od Piešte, Za hájom od Čepčína, Húštinka, Na návrší, Úzky les, Halová, Malá Kukovská, Vyše cesty, Pod Bralovou skalou, Lopatiny, Jánsky vrch, Za Hájom, Na Sviniaku, Pastierske, Stredná Ružová, Kapustová, Úžavy, Čierna dolina, Predná čistina, Pri mostisku, Kuzmina, Sedlo, Dirhab, Záhrady, Mydlová voda, Dlhé pole, Horné Lopaty, Široká, Žlebiny, Odríkova dolina, Skalka, Na kaluže, Stará dolina, Turček, Vlčanová, Nadávky, Les na rovine, Kamenná

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 15 z 17

Trstnaté, Jelenia skala, Do Kožovho jarku, Túf, Letisko, Veľké, Kremerštajg, Rovná hora, Vysoká, Vysoká skala, Pri lavici, Svätojánska, Korenie, Jegorovka, Balvaňovo, Široká dolina, Plešiny, Konská, Veľký Žiar, Pod Hruškou, Predná, Za poľom, Hajnalova, Pod Malinie, Mokrá dolina, Dolné diely do Chrastov, Jedliny, Lúčky, Pod steny, Rimiare, Široká, Háj, Kukovské, Vysoký vrch, Za stanicou, Pri bukoch, Piešť, Mestská hora, Lúčky, Dirhabské sedlo, Šuhajová, Závodie, Okrúhla dolina, Požeháj, Senný vrch, Na Kúte, Pri krmelci, Dolné pivnice, Dvorisko, Pred Budišom, Poddubie, Čepčianska, Nad Hlysnou studňou, Hulačovo, Kamenie Priezory, Halaksince, Pod Chiliskami, Konča Brodia, Kamenný vŕštek, Včelín

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 16 z 17

Nad Kráľovskú, Veľké lúky, Vyše priehonu, Pri dube, Pod Dlhým grúňom, Pred uhliskami, Dedinské, Hore chodníkom, Zlodejská, Besná voda, Prostredná hora, Nad vodu, Lenherová roľa, Nad besnú vodu, Vyše dediny, Smrekovice, Na Kapustniskách, Krnáčová, Svätojánsky vrch, Záhumie, Tajlungy, Pod Hájom, Petrová, Vlčanová od Rybníkov, Nad Bokmi, Nad Patočinou, Háj, Od Paraskovej, Čierne Blato, Tlstý Diel, Cez chodník, Melišovo, Kopanice, Na Východnej, Strelnica, Úkladiská, Pri otočke, Horné pivnice, Ličkov les, Maďarská, Zadné Rovne, Úzka rovná hora, nad Škvarkovým, Nad Havranovým, Spálenisko, Do Dielu, Pravá úboč, Vidličky, Pri Štefanskom kruhu, Medzi cestami, Malá Skalná, Záturčie, Olichove jarky, Fakanová, Za Kostolec, Kameňolom, Kiare, Srnčie chodníky, Na magači, Rovná hora

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 17 z 17

Diel, Niže kríža, Uhliarska cesta, Smreky, Hrubá noha, Pri lazoch, Zadná Ružová, Jazvečia, Vranie bralo, Košarisko, Homolová, Štrich, Koncom na Lúky, Pod Javorinami, Rovne, Nízke pole, Nové lúky, Horná rúbaň, Piesky, Lubná, Stredný hrebeň, Čepčiansky les, Štefanove lazy, Buntovské, Káčer, Mútnik, Hučľava, Kramská, Rovne, Salašisko, Havranova, Do záhrad, Štrasvaser, Medvedí posed, Bodeje, Lopaty, Pred Červencom, Jarčeky, Piešť, Nad Pavlovo

miesto inde

Mošovce (226x), Turček (101x), Turčianske Teplice (93x), Slovenské Pravno (91x), Dubové (85x), Abramová (85x), Sklené (79x), Horný Turček (78x), Rakša (58x), Jasenovo (57x), Horná Štubňa (53x), Rudno (49x), Veľký Čepčín (48x), Ivančiná (46x), Kaľamenová (42x), Budiš (42x), Bodorová (41x), Čremošné (41x), Čepčín (41x), Blažovce (38x), Ondrašová (37x), Brieštie (36x), Malý Čepčín (34x), Dolná Štubňa (33x), Polerieka (30x), Liešno (26x), Jazernica (26x), Háj (23x), Moškovec (21x), Turčiansky Michal (21x)
miesto v Mošovce
miesto v Turček
miesto v Turčianske Teplice

Podobné, okres Turčianske Teplice:

1349x turistika, 1151x miesto, 105x orientačný bod, 22x studňa, 17x turistické informácie, 17x poľovnícky posed, 15x prístrešok, altánok, 6x atrakcia, 4x strom, 4x chranený strom, 3x miesto na piknik, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Turčianske Teplice

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-turcianske-teplice.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.