Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Turiec » okres Turčianske Teplice » turistika » miesto

Miesto, okres Turčianske Teplice

Miesto v okres Turčianske Teplice

V okres Turčianske Teplice sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 1 z 17

Za Spratekom, Dvorec, Obrázok, Panská koliba, Jama Leopold, Jama Matej, Na Hrby, Hrby, Záhumnie, Za Hájom, Zavaskovce, Štepnica, Za krovím, Pri kostole, Repisko, Ostredky, Trávniky, Paraštiná, Šuhová nad Hlbokou cestou, Závozy, Laclavá, Trhanová, Pod Brezinou, Veľké, Vyše mlyna, Pred Pálečnou, Pri Anglickej záhrade, Širiny, Požehy, Niže dediny, Záhrady na pažití, Krovisko, Za Horvátkovci, Šteklanovský kúsok, Rovná dolina, Lány ku kostolu, Noviny, Horné Trávniky, Čepčínec, Farský les, Niže svätej Anny, Končiar, Fukovské a Šibeničný vrch, Nad Kňazovou Nivou, Malé Blatno, Záskalná, Vädžer, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Pred trstím, Suchá Vrica, Švanterová a Bombový močiar, Dielnice, Hlboké, Povojník, Biely Vŕštek, Vrica, Za železnicou, Studenec, Stĺpová, Pod Trstím

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 2 z 17

Studenec, Pod hrad, Do Vadžera, Kalvária, Vyše Ďura, Veľké Blatno, Hlboké nad Lieštím, Hony do hradskej, Dlhé, Pod starým majerom, Poluské lazy, Zadné háje, Dvorisko, Za cintorínom, Od pastierskej, Hony do lazíšť, Kolba, Panské hrby, Dolné Kamence, Pánske, Hony do hôrky, Hony do hradzkej, Predný močiar, Hony do železnice, Bystré, Dúbravy, Hony za železnicou, Do poľa, Zadky, Rúbaniny, Od maloviesskeho, Predné lazy, Čiastok, Pod Hájom, Kostolné lazy, Prídel, Vyše sklenárskej cesty, Ukladiská, Medovar, Prostredný močiar, Farské, Krátiny, Za Hájom, Vyše dediny, Nad Tokarov, Hlboká cesta, Závodia, Hliniská, Chmelinec, Pod Šibenice, Za Dúbravami, Niže sklenárskej cesty, Horné pole, Antoliarka, Lúky, Kútiky pri Sihoti, Stredné pole, Veľké, Brován, Vtáčí vŕšok

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 3 z 17

Lopatiny, Krivé, Pod Dielom, Dubová, Pažite, Turčianske jasle, Joklová zem, V Žiaroch, Pod kobyliou hlavou, Kochanovo, Bodorovské háje, Doliny, Kamenné jasle, Borcová, Loviská, Zadné dedičné polia, Pri Slatine, Lúčky, Trasidlá, Topole za Dielom, Miliansko, Beňovské, Ohradisko, Pod Sokolom, Chrochotia dolina, Za Strážou, Za dvorom, Na hŕbky, Skalitá, Sokolský jarok, Brveník, Horné Háje, Lieskové pole, Borievčie, Hepeš, Medzi smrečinami, Bodranská dolina, Šiance, Kotelova zem, Horné lány, Čertova, Závora, Na hôrky, Veľké v strednom poli, Dolné lúky niže mostu, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Za Sokolom, Nemecké, Dlhé diely, Farská, Pod Búnovom, Starý háj, Jamy, Nad Páleným hájom, Košová, Svetlá hora, Pod Starým hájikom, Kotlová zem, Záblatie, U Jablone

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 4 z 17

Pod Hájom, Stráža, Medzi vodami, Búnov, Brehy, Šancelova zem, Za Hájom, Horné závozy, Pahorok, Kopanice vyše mostu za Hájom, Borgy, Horné Kováčovské, Za Búnovom, Gričové, Kobylia hlava, Tlstý vrch, Lány, Okrúhle, Mokraď, Dolné závozy, Ivančanské hájei, Vyše mošovskej cesty, Pri gaštanoch, Výšina, Pod Páleným hájom, Polianky, Za Hepešom, Slovákova dolina, Za Baľou, Smutné pole, Niže Kríža, Za vrchom, Kúty, Pod Strážou, Kelašské, Farské, Dropová, Rybník, Nad úbočím, Kédeš, Nivy za hradskou, Čiare, Stienky, Na Diele, Rezníkove, Mladý háj, Uhlište, Hlinisko, Grešnerovo, Zimovisko, Kliny, Výhon, Zadné glózy, Horná Volská lúka, Bartoš, Za meštiankou, Na vode, Mutník, Špicenberg, Bartošrígel

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 5 z 17

Štubniansky les, U Duba, Hájik, Za Dielom, Mestská lúka, Uhliarove lúky, Veľká Banská lúka, Hájičky, Veľký prielom, Banská lúka, Fašiangov lúka, Kotlinka, Nový majer, Homolka, Nekelovské, Kliny na Hájiku, Ražovisko, Pred Mlynom, Za rybníkom, Kameňolom, Na vrchné lazy, Nemecká dolina, Štubniansky les, Majvinkel, Príboje, Zlatá studňa, Mlynica, Monč, Zimnô, Jamy, Nohavice, Horné ležoviská, Vtáčnik, Lúky u cesty, Zibolensko, Hôrka, Vinice, Strnisko, Od Diviackeho, Malá slama, Na Prednom kruhu, Malý Šturec, Za Chmelinec, Predné glózy, Dlhé, Sádok, Mokrá dolina, Poľana, U Studničky, Devätorník, Pakandel, Rúbanisko, Za mlynom, Uhlisko, Pod chotárom, Dvoriská, Jarné lúky, Dlhé Nivy, Košiare, Jamy

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 6 z 17

Pod Tufnou, Veberník, Zadná mokraď, Do cesty, Peklo, Láger, Mrzká, Široká, Horná Lichnerová, Pod Kráľovou studňou, Chreniská, Šindolová koliba, Mestská lúka, Jamy, Zaberácka, Prielohy, Vysoký most, Bandovské, Široké Prielohy, Zalámaná dolina, Dolná Volská lúka, Kráľova studňa, Bystrica, Niže mošovskej cesty, Dedičné pole, Horná Kolomajerská, Turčekova, Zátišie, Prašnica, Štros, Bôrová hora, Dolná Prašnica, Javor, Dolná Kolomajerská, Šariancova, Tajchy, Válovy, U drobného hája, Dolná Sihoť, Role od Dubovského, Rígeľ, Za Dielom, Konečná a Horniacka, Sedielca, Kútiky pri Sihoťi, Pánsky les, Hájska,Farská a Kapitulská, Nivy vyše dediny, Konopiská, Pole od Budiša, Nad Válovy, Horná Flochová, Urbarska hora, Horný a Dolný rybník, Chlievisko, Od Dubovského chotára, Čertová, Kapusté záhrady, Flochova lúka, Ostre

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 7 z 17

Panske hory, Stredná Rosová, Doliny, Veľké lúky, Horky a Mikelovce, Vidosovce, Dlhe, Ondrášová, Konca Zahumnia, Stará Flochová, Horná Sihoť, Poľana, Pavlova, Na horne luky, Niva, Horná Rosová, Pekná, Seče, Podhlavacom, Damova, Dlhá lúka, Čečeková, Zahumnie, Zimozeleň, Kiar, Horne Brody, Na horné lúky, Horné lúky a Vajaniská, Dolu vodou, Pod horou, Kamenná, Kotiasov, Kozinec, Chrastky, Zákluky, Hliny, Rovne, Dlhá dolina, Brezový háj, Rybníčky a Hate, Okrúhla, Dolná Flochová, Hájiky, Za jarkom, Proti hrádzi, Krátiny koncom cez vodu, Dbal, Pod krizom, Dielnice, Za konopiskami, Údol, Za hrbom, Balážové a Kopanice, Bohušová, Berákovo, Tri studne, Za vrbicou, Veterná, Závrat, Zeme od Rakytín

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 8 z 17

Lom, Trávniky, Súš, Za vodou, Kalište, Ilavovo, Sviniarky, Za kostolom, Biela voda, Za hájom, Krpelné, Za mostíkom, Kliny, Dielec, Kratiny, Bazalovské, Pod cintorínom, Murovaná skala, Kotišov laz, Braný diel, J nošíkova skala, Medzi cestami, Breziny, Kobylia hora, Turiec, Stenclov les, Jablonky, Do Šiarov koncom, Za Kevickou vodou, Dolné pole, Kratiny, Za Vedžeerom, Za cintorínom, Na veľkej, Pod hrbmi, Na Brody, Pažite, Na dlhej nive, Kudelovské, Bukovina, Sadiská, Miestný hon, Meneľova dolina, Šariny, Do Laclavského chodníka, Košúty, Valentov, Za pravý kruh a Sokol, Kunovská hora, Včelín, Záhrady, Čierne zeme, Pod dvorom, Roveň, Prostredné pašienky, Vinohrádok, Mošovská, Vachotovice a zeme, Grajzlova, Vrch Stráž

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 9 z 17

Hliny a hrtany, Do hlbovej vody, Jánošíkova skala, Predné lúky, Smrekove, Pod baňou, Bukový háj, Konco na chodník, Kamenná hôrka, Repeš, Horné Nivy, Pod lúky, Pod Trstencom, Jarky, Zadné pole, Kotre dvormi, U tierca, Kostolec, Dolné Nivy, Hony, Pod Kostolcom, Prostredné, Vedžer, Niže priehonu, Dvorisk, Do hradskej, Farská, Barborina jama, Hrby koncom na lúkach, Šiance, Andášov kruh, Za orech, Kopanice, Hadvigská medza, Zámlynie, Široké, Vysoký vrch, Čierny grúň, Sihote, Za Jarkom, Sončovské, Niže hradskej, Žigova, Horná hranica, Pavlov, Pod Nivou, Poddubie, Do Ústia, Medziház, Kúty, Kútiky, Zadné Huby, Výška, Zadná Bôrová, Jelšia, Sokolia dolina, Medzi cestami, Dolné pasienky, Na Vandračke, Pri trati

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 10 z 17

Priepastná, Hore plotia, Okruhlá, Pacanovo, Malková, Vtáčnik, Pod Dubím, Pod Krieslom, Krivý Závoz, Bonešpak, Za Vtáčnikom, Mokrý Jasienok, Zemské, Roveň, Za Gerinom, Kopanice, Fliačky, Kováčov vŕšok, Krížková, Dráporitá, Pred Zlodejskú, Vrch, Pod Gerinom, Niže Patočiny, Príboj, Pražená, Na šliame, Dvorište, Kúpelice, Klinčeky, Zlodejská, Pod Červené, Pred Vlčanovou, Hukuštiak, Dolu Černákovom, Hrbiská, Na horu koncom, Pod hájom, Pastierske pri Černákove, Dolina, Rybníky, Za Blatá, Jakubková, Nad závoz, Stráň, Malé Krahulčie, Borovice, Predné Huby, Dlhá dolina, Krátiny, Niva, Závratia, Pod Borinou, Lán, Pálečná, Blata, Niže nivy, Patočina, Svinský bok, Sihoť a pasienky

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 11 z 17

Zástupy, Hore Hlbokou, Mokré sídla, Žarnovická dolina, Pod Pálečnou, Horná Rumžiarka, Kurací vŕšok, Krátke, Na Rudinách, Pod Dub, Tisová, Hlboké, Krahulčie, Hlboké, Marková, Dlhé hony, Žľabiny, Predné Huby, Rakytovec, Spuštiak, Pred mlyn, Skalná, Buková, Jarky, Sádok, Orsačka, Dolu vodou, Hore Vrbinami, Záhumnia a záhrady, Chmelinec, Húsenice, Pod Okruhlou, Dlhé do prostrednej cesty, Za sypárňou, Kopanice, Ploskô Jedlia, Pandravice, Zákutia, Ústina, Šiare, Hárková, Kavčie skaly, Zrazky, Pod Kňazovým vŕškom, Mazan, Za Javorie, Na kline, Na kolibu, Hradište, Hore hradskou, Nad žliabkom, Medzi vodami, Trsné, Do Ivančanského chotára, Žihľavná, Na Bukovci, Venclava, Zadné Huby, Javorie, Pod hrtanom

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 12 z 17

Roveň, Hopkatoln, Rakytov, Rybník, Bačiny, Zlatá studnička, Veľká Káčerová, Hore chotárom, Malé Žiare, Pred Horou, Rovienky, Sitian, Baba, Krúžiky, Dolná Rumžiarka, Rovná, Niva, Jabloňska, Zadný Tisovec, Maloveská, Venské lazy, Tisovec, Záhumnia, Níkespiak, Kapustné záhrady, Pastviská, Uhliská, Hôrky, Dierova, Koniec blata, Breziny, Padalová, Pod Záhorím, Drexlová, Veľká Skalná, Dlhé Nivy, Lanagrepeľ, Nad studničkami, Na Černákovom, Na Bukovinách, Medze, Medzi kruhy, Malý Žiar, Jasenová, Bačiná, Krahulčia skala, Pod Vtáčnikom, Záhumnia, Hagarová, Lopatiny, Lopatiny, Žatkové, Kolin, Dlhé za železnicou až k Turcu, Medzi kruhy a stredné hony, Ilé, Olichové jamky, Kminová, Gerín, Ďuriašová

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 13 z 17

Brištia, Za Brezinou, Stredná hrada, Kolichlby, Úhrabie, Venské lazy, Víle, Vančova, Tále, Davidova chrasť, Brezina, Drahé, Pod Šuhovou, Kamenný kopec, Adamová, Vyhĺbený jarček, Pod hájom, Smrekovice, Stredný hrebeň, Suchý Jasienok, Tri Kreple, Stredná Ružová, Od Laskára, Východné, Stráž, Staré háje, Senný vrch, Korenie, Smrtný les, Jazvečia, Veľké, Pri Štefanskom kruhu, Plešiny, Pod Malinie, Kramská, Jelšovec, Za záhradami, Dvorisko, Čepčianska, Pred Budišom, Záblatia, Nad Hôrkou, Melišovo, Do záhrad, Za Gerínom, Pri Hôrke, Za Hájom, Pri dube, Pod pálenište, Od Paraskovej, Káčer, Zadné Rovne, Košarisko, Nad Bokmi, Za poľom, Pod steny, Krnáčová, Salašisko, Vyše dediny, Ličkov les

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 14 z 17

Veľký Žiar, Kamenný vŕštek, Nad vodu, Niže kríža, nad Škvarkovým, Húštinka, Hučľava, Mydlová voda, Rand, Vyše priehonu, Dedinské, Široká, Kiare, Na Východnej, Nadávky, Okrúhla dolina, Predné krivé, Rovná hora, Halová, Lopatiny, Srnčie chodníky, Jánsky vrch, Huňovské lúky, Za Gazdíkom, Skalka, Závodie, Na Sviniaku, Pravá úboč, Hulačovo, Rusiacka úboč, Dlhé pole, Veľké lúky, Kapustová, Lány, Pri mostisku, Uhliarska cesta, Kuzmina, Halaksince, Sedlo, Marková skala, Predná, Úkladiská, Pod válovie lazy, Za Turcom, Nízke pole, Dirhab, Záhrady, Pod Dlhým grúňom, Besná voda, Lubná, Vlčanová od Rybníkov, Sedliská, Kopanice, Solisko, Pod Strážou, Slimačie, Homolová, Nad Havranovým, Lúčky, Túf

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 15 z 17

Tajlungy, Kopec, Koncom na Lúky, Pod Bralovou skalou, Les na rovine, Vyhnátová, Hajnalova, Pri lavici, Fibik, Rovne, Dolné diely do Chrastov, Studenec, Lúčky, Tri studničky, Prostredný Rakytov, Havranova, Pod Javorinami, Do Dielu, Strelnica, Petrová, Mokrý Rakytov, Rovná hora, Svätojánska, Mestská hora, Maďarská, Horné pivnice, Kremerštajg, Konská, Čierne Blato, Tlstý Diel, Brezová, Úzky les, Horné lúky, Pod Chiliskami, Pri lazoch, Diel, Dolné pivnice, Zadná čistina, Chladišovo, Háj, Balvaňovo, Nad Hlysnou studňou, Široká dolina, Šuhajová, Salášek, Čierna dolina, Kamenná, Holúbacia, Pastierske, Kukovské, Malá Skalná, Zlodejská, Pliešky, Medzi cestami, Konča Brodia, Háj, Záhumie, Hôrka, Mútnik, Na Vysoký

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 16 z 17

Rýgeľ, Letisko, Vysoký vrch, Za stanicou, Diel, Rimiare, Buntovské, Vyše cesty, Pred uhliskami, Horné Lopaty, Smreky, Rovne, Hamrové uhlisko, Piesky, Jegorovka, Záturčie, Fakanová, Štefanove lazy, Dirhabské sedlo, Na kaluže, Svätojánsky vrch, Dieliky, Piešť, Nad besnú vodu, Poddubie, Predná niva, Lenherová roľa, Pri krmelci, Rodbis, Za Kostolec, Vraní kameň, Zadná Ružová, Kameňolom, Za hájom od Čepčína, Vysoká skala, Na návrší, Olichove jarky, Stará dolina, Čepčiansky les, Polhuba, Jančíkova skala, Od Piešte, Odríkova dolina, Do Kožovho jarku, Nové lúky, Požeháj, Močariská, Zadná niva, Pri otočke, Večeradná, Lúky, Malá Kukovská, Štrich, Smreky, Horná rúbaň, Široká, Úzka rovná hora, Hore chodníkom, Trstnaté, Hrubá noha

Miesto, okres Turčianske Teplice:, 17 z 17

Úžavy, Na magači, Skala mieru, Bočina, Vidličky, Kríž, Pri bukoch, Vysoká, Vlčie bralo, Žlebiny, Mokrá dolina, Jelenia skala, Nad Patočinou, Panská hora, Nad Kráľovskú, Borovská, Vlčanová, Prvá dolinka, Jedliny, Spálenisko, Vranie bralo, Na Kapustniskách, Pánska hora, Richtárska, Tomášov Hrb, Suché vrchy, Dolinky, Tri kopce, Vápenica, Strmý bok, Tabla, Závada, Dievčie kríže, Rakšianska dolina, Kalné vrchy, Masiarka, Hajčí laz, Piešť, Záhumnia, Hrubý javor

miesto inde

Mošovce (226x), Turček (101x), Turčianske Teplice (93x), Slovenské Pravno (91x), Dubové (85x), Abramová (85x), Sklené (79x), Horný Turček (78x), Rakša (58x), Jasenovo (57x), Horná Štubňa (53x), Rudno (49x), Veľký Čepčín (48x), Ivančiná (46x), Kaľamenová (42x), Budiš (42x), Bodorová (41x), Čremošné (41x), Čepčín (41x), Blažovce (38x), Ondrašová (37x), Brieštie (36x), Malý Čepčín (34x), Dolná Štubňa (33x), Polerieka (30x), Liešno (26x), Jazernica (26x), Háj (23x), Moškovec (21x), Turčiansky Michal (21x)
miesto v Mošovce
miesto v Turček
miesto v Turčianske Teplice

Podobné, okres Turčianske Teplice:

1347x turistika, 1151x miesto, 105x orientačný bod, 22x studňa, 17x poľovnícky posed, 16x turistické informácie, 14x prístrešok, altánok, 6x atrakcia, 4x strom, 4x chranený strom, 3x miesto na piknik, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Turčianske Teplice

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-turcianske-teplice.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.